POLTTOAINESUODATTIMET

POLTTOAINESUODATTIMET EDULLISESTI

Polttoainesuodatin sijaitsee yleensä polttoainelinjan lähellä, joko bensiini- tai dieselmoottorissa. Sen tarkoituksena on estää likaantuneiden tai haitallisten aineiden pääsy moottoriin. Suodattimen avulla poistetaan esimerkiksi pölyhiukkaset, ruoste ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat vahingoittaa moottoria.

Polttoaineen mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa useita ongelmia moottorille. Yksi näistä on polttoainejärjestelmän tukkeutuminen. Epäpuhtaudet voivat kerääntyä suodattimeen ja estää polttoaineen virtauksen moottoriin. Tämän seurauksena voi ilmetä tehohäviötä ja vaikeuksia käynnistyksen kanssa.

Lisäksi likainen polttoaine voi vaurioittaa myös muita osia kuten ruiskusuuttimia tai kaasulämmitintä. Epäpuhtaudet voivat tukkia suuttimien pieniä reikiä tai aiheuttaa niiden toimintahäiriöitä, mikä vaikuttaa polttoaineen ruiskutukseen ja siten moottorin suorituskykyyn.

Polttoainesuodattimen säännöllinen vaihtaminen onkin tärkeää moottorin toiminnan kannalta. Suodatin tulisi vaihtaa valmistajan suositusten mukaisesti tai tarvittaessa useammin, jos ajetaan erityisen likaisissa olosuhteissa, kuten pölyisillä teillä tai alueilla, joilla on paljon ruostetta.

Polttoainesuodattimen vaihtaminen on yleensä melko helppo toimenpide, joka voidaan tehdä itse tai autokorjaamolla. Suodattimen vaihdon yhteydessä kannattaa myös tarkistaa polttoainejärjestelmän muut osat ja tarvittaessa puhdistaa ne.

On myös hyvä huomioida, että polttoainesuodatin ei ole ainoa suoja moottorille epäpuhtauksilta. Omistajan tulisi myös pitää huolta siitä, että käytetty polttoaine on laadultaan hyvää ja puhtaaksi testattua. Lisäksi tankkauspaikoilla olevat bensiini- ja dieselautotankit tulisi pitää puhtaana roskista ja liasta.

Kaiken kaikkiaan polttoainesuodattimen merkitys moottorin toiminnalle on suuri. Sen tehtävänä on varmistaa puhtaan polttoaineen virtaus moottoriin ja estää epäpuhtauksien aiheuttamat vauriot. Säännöllinen suodattimen vaihto auttaa pitämään moottorin toimintakunnossa ja pidentämään sen käyttöikää.