ALIPAINEISTAJIEN SUODATTIMET

Alipaineistajien suodattimilla pystytään estämään epäpuhtaa ilman leviäminen puhtaisiin tiloihin esimerkiksi rakennustyömailla. Alipaineistajalla ja alipaineistajan suodattimilla on suuri vaikutus myös työympäristöön - alipaineistajan avulla voidaan taata turvallinen sisäilma työntekijöille. Näistä syistä on myös tärkeää huolehtia alipaineistajan suodattimista. Usein käytetään 2- ja 3 portaista suodatusta: Esisuodatus, varsinainen pääsuodatin, sekä jälkisuodatin. Liian tukkeutuneet suodattimet sekoittavat alipaineistajan päätarkoituksen, muuttaen tilojen painesuhteet vääriksi.