TEOLLISUUSSUODATTIMET

TEOLLISUUSSUODATTIMET

TEOLLISUUSSUODATTIMET

Tuotantotiloissa tapahtuvat suodatustarpeet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä. Usein suodattamisella pyritään terveelliseen työympäristöön, suodattamalla hengitysilmasta tuotannossa syntyviä epäpuhtauksia pois. Tuotannon suodatustarpeet voivat liittyä myös itse tuotannon tai tuotteen puhtauden varmistamiseen. Ympäristönsuojelun näkökulmat nostavat myös tuotannossa syntyvien jakeiden suodatustarpeita.

Kompressorien ilman- ja öljynsuodattimet

  • Teollisuudessa ja merenkulussa käyttävien ruuvikompressorien suodattimet jakautuvat sekä ilman-, että öljynsuodattimiin. Ruuvikompressorin tehokkuus perustuu laitteen osien pieniin välyksiin. Varmatoimisuuden yhtenä edellytyksenä voidaan pitää puhdasta ilmaa ja luotettavaa öljynpuhdistamista.

Maalaamon- ja hitsaamon ilmansuodatus

  • Maalaamoissa ohivirtaava maaliaines sekoittuu ympäröivään ilmaan, joka aiheuttaa merkittävää puhdistustarvetta. Samoin hitsaamoissa ja muissa vastaavan kaltaisissa tuotanto-olosuhteissa tuotannosta leviää ilmaan merkittävästi epäpuhtauksia.
  • Teollisuuden prosessisuodatuslaitteet ovat kapasiteetiltaan ja kooltaan suurehkoja. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös suodattimilta tyypillisiä kokoja suurempia toteutuksia.

Pölynpoisto, maalaamot, hitsaamot ja prosessiteollisuus

  • Teollisuudessa pölynpoistotarpeet liittyvät työstön aikana ilmaan leviävän pölyn suodattamisena tai tuotantotiloissa yleisen pölyn- ja ilmanpuhdistuksen tarpeisiin. Puhdistaminen voidaan toteuttaa yksinkertaisesti karkeasuodatuksena tai vaatimusten ollessa kovemman yhdistettynä hieno- ja jopa HEPA-tason suodatukseksi.

Öljysumun suodattimet

  • Teollisuudessa koneistuskeskuksissa työstön aikana syntyvä öljysumu erotetaan ilmasta ja hyödynnetään uudelleen työstökoneessa. Näiden ratkaisujen takana voi olla useampi seikka, kuten öljyn uudelleenkäyttö, terveellisen työympäristön mahdollistaminen sekä tietysti luontoarvojen kunnioittaminen. Epäpuhtaudet tulee poistaa ennen ilman päästämistä takaisin luontoon.

EPA ja HEPA-suodattimet

  • Kun tavoitteena on parempi suodatustulos puhutaan EPA- ja HEPA-suodattimista. EPA/HEPA-suodatus voidaan toteuttaa jopa vain yhdellä suodattimella. Haluttaessa pidentää suodattimen käyttöikää, kannattaa karkeammat partikkelit suodattaa esi- ja hienosuodattimella pois ennen tarkempaa suodattamista.
  • Kaikki toimittamamme HEPA-suodattimet ovat laatutarkistettuja. Tarkistusprosessiin kuuluu mm. HEPA-suodattimien tiiveyden tarkistaminen. Esimerkiksi pölynpoisto asbestipurkutyömailta on kriittinen kohde, jossa suodattimen täydellisen toimivuuden tarkastus on pakollista.

Ota yhteyttä:

Suodatinkeskus Suomi Oy
Jani Vuorela
Puh. 050 3713663
jani.vuorela@suodatinkeskus.com